Γελάνε και τα γρασίδια! Αυτή είναι η ποδοσφαιρική ομάδα της ... ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ λένε οι σύντροφοι στο blog Κιλκισιώτης!

Γελάνε και τα γρασίδια! Αυτή είναι η ποδοσφαιρική ομάδα της ... ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ λένε οι σύντροφοι στο blog Κιλκισιώτης!

Γράφει ο Γεώργιος Θεοτόκης. Πρέπει να είναι ιός.. Δεν εξηγείται αλλιώς η εγκεφαλική μαλάκυνση που έχουν πάθει μικροί μεγάλοι δημοσιογρ...