Η Αλήθεια στα φτερά της ευτυχίας: ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Η Αλήθεια στα φτερά της ευτυχίας: ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Γράφω αυτό το κείμενο, το τελευταίο για το 2015, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι θα πρέπει μέσα σε ελάχιστες γραμμές να προσπαθήσω να απο...