Νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για 12.700 θέσεις


Προδημοσιεύτηκε η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το νέο πρόγραμμα επιδότησης «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης», που αφορά 12.700 θέσεις εργασίας.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ, που αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές ε πιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) έχουν προβεί στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των θέσεων εργασίας που είχαν τον Δεκέμ βριο του 2014, με την πρόσληψη πρώην ανέργων κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 31-8-2015, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης, τις οποίες και διατηρούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για όλη τη συνολική διάρκεια του προγράμματος όπως ορίζεται παρακάτω, και

2) δεν έχουν προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού που είχαν κατά το μήνα Δεκέμβριο.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται εργοδότες για την επιχορήγηση, κατ’ανώτατο όριο, είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης ή σαράντα θέσεων μερικής απασχόλησης, για θέσεις.

Επιχειρήσεις οι οποίες είχαν αυξομειώσεις του προσωπικού τους κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 31-8-2015, σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των θέσεων εργασίας που είχαν κατά το μήνα Δεκέμβριο, θα επιχορηγηθούν για τον επιπλέον αριθμό των θέσεων εργασίας που έχουν δημιουργήσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και διατηρούν μέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα και για όλη την διάρκεια του προγράμματος.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα, βάσει του χρόνου υποβολής της αίτησης. Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και οι σχετικές εγκρίσεις θα συνεχιστούν μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Περισσότερα στο oaed.gr.
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :