Η πρώτη φορά Αριστερά θα φορολογεί ακόμη και το χαρτζιλίκι για τα παιδιά!


3 ευρώ την ημέρα στο παιδί (εάν έχετε ένα) Χ 30 ημέρες Χ 12 μήνες = Σας πιάνει το τεκμήριο!
Θα πληρώσετε φόρο! Και αν κάποιος παππούς η γιαγιά σκεφτεί να δώσει και κάτι παραπάνω, ή ακόμη χειρότερα, αν πάρετε κανένα "γουρουνάκι" να βάζετε μέσα το χαρτζηλίκι του παιδιού σας μαθαίνοντας του την αποταμίευση ως τρόπο ζωής, τότε σας βλέπω στα Γκούλαγκ... Ξεχάστε αυτά που ξέρατε! Τώρα έχουμε "πρώτη φορά αριστερά".

Γονικές παροχές, δωρεές, ή χορηγίες πάνω από 300 ευρώ ετησίως θα θεωρούνται τεκμήριο για χιλιάδες φορολογούμενους που θα κληθούν να δηλώσουν τις ετήσιες δαπάνες τους στο νέο έντυπο Ε1.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εγκύκλιος της γενικής γραμματείας Εσόδων​:

Δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων λογίζεται η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα τριακόσια (300) ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Εξαιρούνται οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόμιμα και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόμιμα, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.

Σχετικά με τις δωρεές και τις γονικές παροχές σε χρήμα, έχει προστεθεί καινούργιος κωδικός στο νέο έντυπο Ε1.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Ημερησίας, οι γονικές παροχές σε χρήμα φορολογούνται από το 1ο ευρώ με συντελεστή 10%. Το τεκμήριο που προστίθεται αφορά στον γονιό ο οποίος θα πρέπει να δικαιολογήσει τα χρήματα με βάση το εισόδημά του.
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :