Με απόλυτη επιτυχία έγινε η ομιλία για την νύχτα της πολιτικής ντροπής και της Εθνικής ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ... Την νύχτα των Ιμίων!

Με απόλυτη επιτυχία έγινε η ομιλία για την νύχτα της πολιτικής ντροπής και της Εθνικής ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ... Την νύχτα των Ιμίων!

Στα γεγονότα πριν, αλλά και κατά την διάρκεια της νύχτας που οι πλέον ακατάλληλοι πολιτικοί, βρέθηκαν στα πλέον ακατάλληλα πόστα, αναφ...